We gebruiken cookies om de goede werking van onze website te garanderen, de inhoud en de reclame te personaliseren, sociale-mediafuncties te bieden en ons verkeer te analyseren. Ook informeren wij onze social media, reclame- en analysepartners over uw gebruik van onze website.

Gebruiksvoorwaarden

1. Betaling
Al onze facturen zijn betaalbaar op die op de factuur voorziene vervaldatum. Ingeval van achterstallige betaling wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 12% per jaar of gedeelte varr een maand aangerekend, vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag zal, bovenop die rente, elke factuur of som en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventioneel schadebegin van 15% met en minimum van 50€ als forfaitaire vergoeding.

2. Klachten
Ieder klacht betreffende de levering van de goederen moet van de klant op de leveringspapieren, de factuur of op de Vrachtpapieren worden genoteerd. Zonder deze opmerking kan de verkoper geen verantwoordelijkheid opnemen. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

3. Eigendomsrecht
De goedern blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de verkoopsprijs. Alle risiko’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper tot zekerheid alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

4. Bevoegdheidsclausule
In geval van geschil bevoegd enkel de rechtbank van ons gerechtelijk arrondissement