We gebruiken cookies om de goede werking van onze website te garanderen, de inhoud en de reclame te personaliseren, sociale-mediafuncties te bieden en ons verkeer te analyseren. Ook informeren wij onze social media, reclame- en analysepartners over uw gebruik van onze website.

Privacy

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u detaileerd over de verwerking van uw gegevens.

 1. Gegevenstoegang en -hosting
  U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een serverlogbestand op dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

  Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om de goede werking van de site te waarborgen en onze dienstverlening te verbeteren. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen door een correcte presentatie van ons aanbod, dat prevaleert in de context van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk 30 dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

  Hostingdiensten door derden

  Als deel van de verwerking door ons, een derde partij provider biedt ons hosting en websitepresentatie diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen door een correcte presentatie van ons aanbieding, dat overheerst in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe in de onlineshop ter beschikking gestelde vormen worden verzameld, zoals beschreven in de wettelijke mededelingen, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

 2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking en het openen van een klantaccount
  We verzamelen persoonlijke gegevens als u die ons vrijwillig verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulier. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te sluiten en uw vragen te verwerken. Na volledige afwikkeling van het contract of na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd. Na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke opslagperiodes worden ze vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wanneer we een recht voorbehouden om verder gebruik te maken van de gegevens voor een langere periode die wordt toegestaan door de wet en waarover we u onderstaand zullen informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan plaatsvinden door een bericht aan de contactmogelijkheid beschreven in het impressum.

 3. Gegevensoverdracht voor de contractuitvoering
  Voor de uitvoering van het contract zullen wij uw gegevens doorgeven aan de transportonderneming waaraan de levering is opgedragen, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, zullen wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de met de betaling belaste kredietinstelling en eventueel naar de door ons daarmee belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, in zoverre u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens inloggen bij de betalingsdienstaanbieder. In dat geval geldt het privacybeleid van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder.

 4. E-mail nieuwsbrief en postreclame
  Gebruik van gegevens bij inschrijving voor de e-mail-newsletter
  Indien u zich inschrijft voor onze newsletter, maken we gebruik van de vereiste gegevens of de gegevens die u apart hebt meegedeeld om u regelmatig onze e-mail-newsletter toe te sturen met uw toestemming. U kunt u alltijd uitschrijven van de newsletter. Dit is mogelijk door een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid te zenden of via een daartoe voorziene link in de newsletter.

  Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder inschrijving op de newsletter en uw herroepingsrecht
  Als we uw e-mailadres in verband met de verkoop van een artikel of een dienstverlening ontvangen en u dit niet hebt geweigerd, met name door inschrijving in de lijst volgens § 7 alinea 2 ECG (wetgeving rond e-commerce), behouden we ons voor u regelmatig aanbiedingen via e-mail te sturen van gelijksoortige producten uit ons assortiment als de reeds gekochte. U kunt het gebruik van uw e-mailadres te allen tijde probleemloos en gratis afwijzen. Dit is mogelijk door een bericht aan de hierna beschreven contactmogelijkheid te sturen of via een daartoe voorziene link in de reclamemail.

  Gebruik van gegevens voor postreclame en uw herroepingsrecht
  Daarenboven houden we ons het recht voor, uw voor- en familienaam, uw postadres en - voor zover we deze bijkomende gegevens van u in het kader van de contractuele relatie hebben ontvangen - uw titel, academische graad, geboortejaar en beroeps-, branche- of bedrijfsnaam in samengevatte lijsten op te slaan en voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U ontvangt geen postreclame als u een overeenkomstige aantekening in het telefoonboek heeft geregistreerd. U kunt te allen tijde weigeren dat we uw gegevens opslaan en voor deze doeleinde gebruiken door een bericht te sturen naar de onderstaand beschreven contactmogelijkheid.
 1. Cookies en Webanalyse
  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek gebruiken wij zogenaamde cookies op diverse pagina's. Het betreft kleine tekstbestanden die op uw randapparatuur (terminal) worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens over de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan.

  Enkele van de cookies die wij gebruiken, worden na de browsersessie, dus nadat u uw browser hebt afgesloten, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw randapparatuur en maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).
  Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen daarom niet rechtstreeks aan een gebruiker worden gekoppeld. Wij vragen u om er rekening mee te houden dat bepaalde cookies al worden geplaatst zodra u onze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en zelf kunt beslissen of u hiermee in bepaalde gevallen akkoord gaat of helemaal niet. 
  Elke browser onderscheidt zich in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Deze manier wordt in het hulpmenu van elke browser beschreven. In het hulpmenu leest u hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de respectievelijke browsers kunt u de volgende links gebruiken:
  Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies
  Safari™: http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-so-geht-s/
  Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
  Firefox    https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
  Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

  Bij het niet aanvaarden van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

  Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
  Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, zoals bijv. zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Door activering van IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres daarbij ingekort, voorafgaand aan de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere staten, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar afgekort. Google zal uw geanonimiseerde IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
  U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en u kunt ook voorkomen dat die gegevens door Google worden verwerkt, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Als alternatief voor de browser-plugin, kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics op deze website in de toekomst gegevens zal genereren. Daarmee wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies wist, moet u opnieuw op de link klikken.
 1. PlugIns voor sociale media
  Gebruik de sociale plugins van AddThis met de "2-click oplossing".

  Op onze website worden zogenaamde social plugins ("plugins") gebruikt door sociale netwerken. Om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze website te verhogen, worden de plug-ins via een zogenaamde "2-click" oplossing in de site geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat bij het oproepen van een pagina van onze website waarop dergelijke plug-ins staan, geen verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Pas wanneer u de plug-ins activeert, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk.

  De inhoud van de betreffende plugin wordt dan direct naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door het integreren van de plug-ins ontvangen de providers de informatie dat uw browser de corresponderende pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel heeft bij de corresponderende aanbieder of nog niet bent ingelogd. Deze informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van de desbetreffende provider (indien van toepassing in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook direct naar een server van de providers gestuurd en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en aan uw contactpersonen weergegeven. Dit dient ter vrijwaring van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in, dat in de context van belangenafweging overheerst.

  Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede de mogelijkheid van contact en uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van de aanbieders.
  http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
 2. Gebruik van weblettertypen
  Externe lettertypen worden gebruikt op onze website.

  Google Fonts
  Google Fonts is een dienst van Google Inc. "("Google"). Deze weblettertypen worden geïntegreerd door een serveroproep, meestal een Google-server in de VS. Hierdoor wordt naar de server overgezet welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Google opgeslagen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:
  www.google.com/fonts   
  www.google.com/policies/privacy

  Font Awesome 
  Externe lettertypen van Font Awesome, Inc. https://fontawesome.com. De lettertypen zijn geïntegreerd door middel van een serveroproep bij Font Awesome in de Verenigde Staten. Privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy

 3. Beveiligde gegevensoverdracht
  Uw persoonlijke gegevens worden veilig versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantenlogin. We gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer). Bovendien beschermen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

 4. Contactmogelijkheden en uw rechten
  Als Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
  • het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, voor zover daarin aangegeven;
  • het recht om onmiddellijke verbetering van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen;
  • het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
   - de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
   - een wettelijke verplichting na te komen;
   - om redenen van algemeen belang, of
   - rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen is vereist;
  • het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor
   - zover u de juistheid van de gegevens ontkent;
   - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
   - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
   - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt;
  • het recht om uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
  • ghet recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

   Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of intrekking van toestemming gegeven of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.
 5. Recht van bezwaar
  Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die overheersen binnen het kader van een belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

  Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.